Webcitagram

ZARF-FİİL(BAĞ FİİL/ULAÇ) EKLERİ “-ken,-alı,-madan,-ince, -ip,-arak,-dıkça,-e….-e,-r…..-mez,-casına,-meksizin,-dığında” Kimseye görünmeden dışarı çıktı. (görün-meden-) Koşarak derse yetişmiş. (koş-arak-) Derdini dinleyip yardımcı oldum. (dinley-ip-) Yolda ilerlerken gördüm.(ilerler-ken — (!!!) Zarf-fiil her zaman “ne zaman?” ve “nasıl?” sorularına cevap verir. Nasıl yetişmiş?—- koşarak. Ne zaman gördüm?—- Yolda ilerlerken.

picture loading error handler
46 thought(s)46

TYT Türkçe

(güncelleniyor~)
Get

Explore more quotes

Device:c87df974 ee94 4e0c 9025 55a969be013221848 1ci05ys.4rrlh4zpvi
Aydan Şahin