Webcitagram

İSİM-FİİL EKLERİ “-ma-ış-mak” Örnek: Yaşamak ve sevmek çok güzeldi. (yaşa-mak- ile sev-mek-) Yarınki okuma etkinliğine beklerim. (oku-ma-) Şarkı söyleyişine hayranım. (söyley-iş-) — (!!!) Yüklemde de fiilimsi bulunabilir ama önce yüklemin dışında aramak gerekir,yoksa yükleme de bakabilirsiniz. Örnek: En sevdiğim etkinlik kitap okumaktı. (-mak- eki isim fiil ekidir.)

picture loading error handler
46 thought(s)46

TYT Türkçe

(güncelleniyor~)
Get

Explore more quotes

Device:c87df974 ee94 4e0c 9025 55a969be013221848 1ci05ys.4rrlh4zpvi
Aydan Şahin