Webcitagram

39. Tarihe karışan bir “edat tümleci”nden bahsedeyim size. Edat tümleci cümlede vasıta anlamı katar. “Araba ile eve gittim.” “Çekiç ile çiviyi çaktım.” Ama artık bu konuyu zarf tümleci içerisinde gösterebilirsiniz. Tartışmalı meseleleri olduğu için ÖSYM de cesaret edip sormayabilir.

picture loading error handler
46 thought(s)46

TYT Türkçe

(güncelleniyor~)
Get

Explore more quotes

Device:c87df974 ee94 4e0c 9025 55a969be013221848 1ci05ys.4rrlh4zpvi
Aydan Şahin