Webcitagram

35. Cümleyi ögelerine ayırırken önce yüklemi buluruz. Hemen ardından yükleme sorulan “Kim?” ve “Ne?” sorularıyla özneyi bulmalıyız. Yoğurt cilde iyi gelir. “gelir” yüklem. “yoğurt” özne. Kitap iyi arkadaştır. “iyi arkadaştır” yüklem. (Tamlamalar parçalanmadığı için “iyi arkadaştır”ı yüklem aldım.) “Kitap” öznemiz. — Sonuç: İnsan dışındaki varlıklar da özne olabilir.

picture loading error handler
46 thought(s)46

TYT Türkçe

(güncelleniyor~)
Get

Explore more quotes

Device:c87df974 ee94 4e0c 9025 55a969be013221848 1ci05ys.4rrlh4zpvi
Aydan Şahin