Dobrá žena muža inšpiruje, vtipná ho zaujme, krásna ho okúzli, ale iba súcitná ho dostane.

0
Victor Hugo
picture loading error handler
21 thought(s)21

O ženách

Nervy z pavučiny, srdca z vosku, hlavička zo železa - to je žena
Ženy
Láska
Život

Explore more quotes