Žena je bytosť, ktorá vrhá najväčší tieň alebo najväčšie svetlo do našich snov.

0
Charles Baudelaire
picture loading error handler
21 thought(s)21

O ženách

Nervy z pavučiny, srdca z vosku, hlavička zo železa - to je žena
Ženy
Láska
Život

Explore more quotes