Webcitagram

Ženy sú ako španielske domy. Majú veľa dverí a málo okien. Je ľahšie vniknúť do ich sŕdc, ako do nich nahliadnuť.

0
Immanuel Kant
picture loading error handler
21 thought(s)21

O ženách

Nervy z pavučiny, srdca z vosku, hlavička zo železa - to je žena
Ženy
Láska
Život

Explore more quotes