Webcitagram

Krásne ženy majú vždy u mužov väčší úspech ako ženy múdre. Len veľmi málo mužov totiž je slepých, ale zato veľa hlúpych.

0
Sophia Loren
picture loading error handler
21 thought(s)21

O ženách

Nervy z pavučiny, srdca z vosku, hlavička zo železa - to je žena
Ženy
Láska
Život

Explore more quotes