Webcitagram

Nevadí mi žiť v mužskom svete, pokiaľ v ňom môžem byť ženou.

1
Marilyn Monroe
picture loading error handler
21 thought(s)21

O ženách

Nervy z pavučiny, srdca z vosku, hlavička zo železa - to je žena
Ženy
Láska
Život

Explore more quotes