Webcitagram

Ženy čítajú lepšie v cudzom srdci než vo vlastnom.

0
Jean Paul
picture loading error handler
21 thought(s)21

O ženách

Nervy z pavučiny, srdca z vosku, hlavička zo železa - to je žena
Ženy
Láska
Život

Explore more quotes