U mladých žien nahradzuje krása ducha, u starých duch krásu.

0
Charles de Montesquieu
picture loading error handler
21 thought(s)21

O ženách

Nervy z pavučiny, srdca z vosku, hlavička zo železa - to je žena
Ženy
Láska
Život

Explore more quotes

Alaina Huffman