Ahmet Vefik Paşa •Bursa valiliği yapmıştır. •Tiyatroları Moliere'den çeviri ve adaptedir. •Tiyatronun kurumsallaşmasını sağlayan ilk kişidir. •Bursa'da tiyatro binası inşa ettirdi. ○Önemli sözlüğü >Lehçe-i Osmani ○Eserleri >Salname, Şecere-i Türki (tercüme) — ○Türkçülük ile ilgili yapılan ilk çalışma >Müntehabat-ı Durub-ı Emsal ○Kendi tiyatroları >Tartüffe, Kadınlar Mektebi, Kocalar Mektebi, Okumuş Kadınlar. ○Uyarlama tiyatroları >Yorgaki Dandini, Zoraki Tabib, Zoraki Nikah

picture loading error handler
59 thought(s)59

Tanzimat edebiyatı Türkçe

11.sınıflar için
Get

Explore more quotes

Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır