• İlk hikaye — • Letaif-i Rivayat Yazan: Ahmet Mithat Efendi

picture loading error handler
59 thought(s)59

Tanzimat edebiyatı Türkçe

11.sınıflar için
Get

Explore more quotes

Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır