Sami Paşazade Sezai •Ününü Sergüzeşt romanıyla yakalamıştır. •Romantizm etkisindedir. ○Batılı anlamda ilk öykü >Küçük Şeyler ○Yeğeni İclal'in ölümüyle İclal adlı yapıtta bazı düzyazı ve hatıralarını toplamıştır. ○Tiyatrosu > Şir

picture loading error handler
59 thought(s)59

Tanzimat edebiyatı Türkçe

11.sınıflar için
Get

Explore more quotes

Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır
Mert Çakır