picture loading error handler

Filmové citáty

21 thought(s)21
thoughts
New
Lenka Balušíková
Get

Výber tých najlepších motivujúcich a inšpiratívnych citátov z filmovej produkcie.

Výber tých najlepších motivujúcich a inšpiratívnych citátov z filmovej produkcie.
Život
Osud
Duša

Key thoughts

William Wallace vo filme Statočné srdce
Frank Oz ako Yoda vo filme Star Wars
Norman Osborn vo filme Spider-man