Webcitagram

Každý človek raz zomrie, no nie každý skutočne žije.

0
William Wallace vo filme Statočné srdce
picture loading error handler
21 thought(s)21

Filmové citáty

Výber tých najlepších motivujúcich a inšpiratívnych citátov z filmovej produkcie.
Život
Osud
Duša

Explore more quotes

Frank Oz ako Yoda vo filme Star Wars
Norman Osborn vo filme Spider-man