Webcitagram

Všetko, čo musíme urobiť je rozhodnúť sa, ako naložíme s časom, ktorý nám bol daný.

0
z filmu Pán Prsteňov
picture loading error handler
21 thought(s)21

Filmové citáty

Výber tých najlepších motivujúcich a inšpiratívnych citátov z filmovej produkcie.
Život
Osud
Duša

Explore more quotes

William Wallace vo filme Statočné srdce
Frank Oz ako Yoda vo filme Star Wars
Norman Osborn vo filme Spider-man