Webcitagram

Život nie je o počte nádychov, ale o chvíľach, ktoré Vám berú dych.

0
Alex „Hitch“ Hitchens vo filme Hitch: L
picture loading error handler
21 thought(s)21

Filmové citáty

Výber tých najlepších motivujúcich a inšpiratívnych citátov z filmovej produkcie.
Život
Osud
Duša

Explore more quotes

William Wallace vo filme Statočné srdce
Frank Oz ako Yoda vo filme Star Wars
Norman Osborn vo filme Spider-man