Webcitagram

Sprav to alebo to nesprav. Neexistuje žiadne skúsim.

0
Frank Oz ako Yoda vo filme Star Wars
picture loading error handler
21 thought(s)21

Filmové citáty

Výber tých najlepších motivujúcich a inšpiratívnych citátov z filmovej produkcie.
Život
Osud
Duša

Explore more quotes

William Wallace vo filme Statočné srdce
Norman Osborn vo filme Spider-man