Webcitagram

Nedovoľ, aby ti niekto dal pocítiť, že si nezaslúžiš to, čo chceš.

0
Patrick Verona vo filme 10 vecí, ktoré n
picture loading error handler
21 thought(s)21

Filmové citáty

Výber tých najlepších motivujúcich a inšpiratívnych citátov z filmovej produkcie.
Život
Osud
Duša

Explore more quotes

William Wallace vo filme Statočné srdce
Frank Oz ako Yoda vo filme Star Wars
Norman Osborn vo filme Spider-man