Webcitagram

Nemôžeš žiť svoj život pre potešenie ostatných. Rozhodovať by si sa mal podľa seba.

0
Biela kráľovná vo filme Alica v krajine
picture loading error handler
21 thought(s)21

Filmové citáty

Výber tých najlepších motivujúcich a inšpiratívnych citátov z filmovej produkcie.
Život
Osud
Duša

Explore more quotes

William Wallace vo filme Statočné srdce
Frank Oz ako Yoda vo filme Star Wars
Norman Osborn vo filme Spider-man
Ricardo Salinas Pliego