Webcitagram

Ak by sa ľudia pozreli do zrkadla, zbadali by osobu, ktorá je zodpovedná za naplnenie väčšiny ich modlitieb.

0
Božský Bruce
picture loading error handler
21 thought(s)21

Filmové citáty

Výber tých najlepších motivujúcich a inšpiratívnych citátov z filmovej produkcie.
Život
Osud
Duša

Explore more quotes

William Wallace vo filme Statočné srdce
Frank Oz ako Yoda vo filme Star Wars
Norman Osborn vo filme Spider-man