Webcitagram

Anh A và B cùng tập Gym. A ngày nào cũng hùng hục 2 tiếng nhưng không ghi chép, không theo dõi,Không có hệ thống luyện tập rõ ràng. Kết quả: Tập nhiều tập trâu nhưng không được đền đáp gì. B chỉ tập 4 buổi 1 tuần nhưng ghi lại mỗi lần tập, số cân tạ nâng được... anh rút ra những điều cần lưu ý cho buổi tiếp theo.

Get

Explore more quotes