Webcitagram

Clarity x (System x Effort)^Time = Excellent Nếu bạn muốn trở thành người có thể chất tốt? Thế nào là tốt? Chạy 5 cây không thấy mệt? Lên xà được trăm cái? Hãy cụ thể hóa mục tiêu của bạn ra càng rõ càng tốt. Như công thức ở trên, nếu Clarity = 0, thì tất cả những gì bạn làm sẽ đều về 0 cả.

Get

Explore more quotes

Saint Teresa of Avila