Webcitagram

Hãy cho nó thời gian Với những gì bạn làm, hãy kiên nhẫn dành cho mình và cả quá trình thời gian đủ để nó có thể "nở rộ". Bạn không thể trở nên "siêu phàm" hay thoát ra khỏi sự tầm thường trong vòng 1 ngày, 1 tuần, thậm chí một năm. Thường sẽ mất 1.5 - 2 năm để bạn có thể ''thoát xác'', nếu bạn làm đúng 3 bước trên.

Get

Explore more quotes