Webcitagram

Hãy tự xây cho mình một hệ thống ổn định. Nếu làm việc chăm chỉ là chìa khóa của sự thành công, thì người giàu nhất, thành công nhất bây giờ sẽ là thợ xây và công nhân...

Get

Explore more quotes