Webcitagram

Hãy tự xây cho mình một hệ thống ổn định. Hệ thốnglà điều quyết định xem mọi thứ có đi đến đâu không. Với một hệ thống tốt, vận hành trơn tru (nếu bạn theo nó) thì kết quả được tối ưu hóa và ngược lại. Trước khi phi đầu vào làm như trâu và đăng ảnh hashtag #workhard thì hãy tự lên cho mình một kế hoạch thật tốt

Get

Explore more quotes