Chúng ta nên làm những điều tự do, vì tự do phóng khoáng trong hành động sẽ thức tỉnh phần tự do bên trong con người, và sức mạnh thật sự và khả năng sáng tạo của bạn sẽ bắt đầu lộ diện

Get

Explore more quotes