Suy nghĩ của người khác thực ra là suy nghĩ của người khác trong sự tưởng tượng của chúng ta. Quan tâm đến nó suy cho cùng chẳng mang lại ích lợi gì

Get

Explore more quotes