Thất bại vì thiếu hiểu biết không phải là điều tồi tệ nhất. Ngoảnh mặt với những điều mình chưa biết và bỏ chạy mới là điều hèn nhát và đáng xấu hổ

Get

Explore more quotes