Dù bạn có trốn chạy khỏi những điều mình chưa hiểu, một ngày nào đó sau khi thay hình đổi dạng, chúng sẽ lại xuất hiện trước mắt bạn dưới dạng một vấn đề tương tự

Get

Explore more quotes