Dù băn khoăn cần làm thế nào để công việc hiệu quả, vò đầu bứt tóc nghĩ về 1 phương pháp nào đó thì cũng ta cũng chỉ đang hy vọng hão huyền. Cả ngày hôm qua, ngày mai, chúng ta làm việc là không ngừng chuẩn bị cho công việc được hiệu quả tối ưu nhất, dẫu không tự mình ý thức được việc đó

Get

Explore more quotes