Webcitagram

Anh cống hiến mọi nguồn lực bản thân: sức khỏe, năng lượng, trí óc, đam mê… vào nơi ấy – Nó là sự khẳng định hoàn hảo về SỰ TỒN TẠI của anh trên thế giới này, nó là hiện thân của năng lượng sáng tạo và sự nam tính ở một gã Đàn Ông. Anh kiến tạo nên thế giới riêng, và vô cùng hạnh phúc với những thành quả ấy. [P2]

picture loading error handler
16 thought(s)16

Most Memorable Quotes & Ideas

This is the place where I keep all of the quotes and ideas to keep learning and to remind myself daily for self improvement
Redpill
Realman
Stocism
Đàn ông
Phụ nữ

Explore more quotes