Webcitagram

Sai lầm của đa số đàn ông ngoài kia? HỌ KHÔNG CHỊU XÂY ĐẢO. Ném nguồn lực bản thân đi vào rất nhiều những thứ vô bổ xao nhãng. Không tập trung nâng cấp bản thân. Sống cuộc sống nhạt nhẽo và bế tắc. Đừng để cơ hội đến rồi vụt mất chỉ vì mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông.

0
Redpill
picture loading error handler
16 thought(s)16

Most Memorable Quotes & Ideas

This is the place where I keep all of the quotes and ideas to keep learning and to remind myself daily for self improvement
Redpill
Realman
Stocism
Đàn ông
Phụ nữ

Explore more quotes