Webcitagram

Những chiêu thức của PUA sẽ chỉ tạo cảm giác đánh lừa người phụ nữ rằng bạn là một Alpha chứ thực chất bạn không phải như vậy. Đó chỉ là cheat mà thôi Chỉ áp dụng ngắn hạn, không phù hợp cho những mục tiêu chinh phục dài hạn vì không thể che đậy mãi được

0
Redpill
picture loading error handler
16 thought(s)16

Most Memorable Quotes & Ideas

This is the place where I keep all of the quotes and ideas to keep learning and to remind myself daily for self improvement
Redpill
Realman
Stocism
Đàn ông
Phụ nữ

Explore more quotes