Webcitagram

Làm một thằng Đàn Ông, hãy bắt tay ngay ngày hôm nay, xây dựng “hòn đảo” của mình đi. Các anh có thấy con thuyền du lịch 5* đẹp lung linh nào cập bến vào một hòn đảo hoang vu đầy phân chim, không có lấy một dịch vụ tiện ích nào hay không?

picture loading error handler
16 thought(s)16

Most Memorable Quotes & Ideas

This is the place where I keep all of the quotes and ideas to keep learning and to remind myself daily for self improvement
Redpill
Realman
Stocism
Đàn ông
Phụ nữ

Explore more quotes