Webcitagram

Họ KHÔNG có khả năng tồn tại cách li, độc lập. Không chịu được cảnh cô đơn. Ngay cả việc ra ngoài hang out mà không có “đồng đội” cũng làm họ cảm thấy đau đớn. Hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời họ – một gia đình – sẽ không thể nào thành hiện thực nếu thiếu đi một gã Đàn Ông. Bởi vậy nên Phụ Nữ mới là những con thuyền.

picture loading error handler
16 thought(s)16

Most Memorable Quotes & Ideas

This is the place where I keep all of the quotes and ideas to keep learning and to remind myself daily for self improvement
Redpill
Realman
Stocism
Đàn ông
Phụ nữ

Explore more quotes