Webcitagram

Người Đàn Ông là một vị vua, là người chủ DUY NHẤT của hòn đảo nơi anh ta sống. Bàn tay anh xây dựng nên mọi công trình, trồng mọi cái cây, mọi con thú trên đảo… Tất cả những thực thể trên ấy đều do bàn tay anh xây dựng nên. [P1]

0
Redpill
picture loading error handler
16 thought(s)16

Most Memorable Quotes & Ideas

This is the place where I keep all of the quotes and ideas to keep learning and to remind myself daily for self improvement
Redpill
Realman
Stocism
Đàn ông
Phụ nữ

Explore more quotes