Webcitagram

Mẹo 1: Bạn luôn có đủ thời gian. Thời gian chính là những ưu tiên của bạn. Tái phân bổ quỹ thời gian trong ngày và kiên định tuân thủ theo mục tiêu đề ra sẽ giúp bạn tận dụng thời gian tốt hơn. Dành ra 4-5 tiếng thực sự làm việc và coi trọng giấc ngủ cũng như những sinh hoạt đem lại niềm vui và ý nghĩa cuộc sống.

Get

Explore more quotes