Webcitagram

Mẹo 11: Và để áp dụng được lời khuyên trên, hãy phân định rõ ràng: đâu là những nhiệm vụ chiến lược (mang tính sống còn với công việc, sự nghiệp bản thân, cần dành nhiều thời gian tâm sức) và đâu là những đầu việc nhỏ (không quá gấp, không tốn thời gian công sức, có thể làm trong những lúc rảnh rỗi/ năng suất làm việc

Get

Explore more quotes