Webcitagram

Mẹo 5: Đừng đa nhiệm! Đa nhiệm chỉ khiến bạn đánh mất tập trung và xa rời trọng tâm của mình. Kỳ thực, làm nhiều việc cùng một lúc vừa tiêu tốn thời gian mà chẳng đầu việc nào được hoàn thành hiệu quả. Nhiều khi, chỉ 1-2 tiếng trước khi tan làm, bạn lại giải quyết được rất nhiều nhiệm vụ.

Get

Explore more quotes