Webcitagram

Mẹo 12: Đặt lịch họp vào đầu ngày, bởi thời gian trước một sự kiện hay cuộc họp quan trọng thường bị… lãng phí (bởi căng thẳng, lo lắng nên bạn không thể làm tốt các việc khác). — Tốt nhất là đặt lịch họp ngay đầu ngày. Hãy nhớ lại thời còn đi học, nếu có một môn kiểm tra vào cuối giờ, chắc chắn bạn không thể 'tĩnh tâm' nghe giảng trong các tiết trước đó.

Get

Explore more quotes