Webcitagram

Mẹo 3: Sẽ có những ngày bạn không thể làm được gì ra hồn, song lại có ngày bạn “sung sức” làm việc đến 12 tiếng. Điều đó hoàn toàn bình thường, hãy chăm chỉ khi đang có hứng và nghỉ ngơi khi không có tâm trạng làm việc. Đừng ép bản thân quá đáng.

Get

Explore more quotes