Webcitagram

Mẹo 19: Luôn luôn ghi chú và đặt các mẩu giấy nhớ xung quanh mình. Khi viết ra, bạn cũng sẽ ghi nhớ tốt hơn. Đừng bao giờ quá tự tin với trí nhớ của mình. Ép bản thân làm việc liên tục không đồng nghĩa với hiệu quả tối ưu. Nên biết khi nào bạn có thể thử thách bản thân, lúc nào thì nên cho mình nghỉ ngơi chút đỉnh.

Get

Explore more quotes