Webcitagram

Mẹo 10: Tuy nhiên, như đã nói trong Mẹo 3, sẽ có những ngày bạn làm không việc hiệu quả. Nhiều thời gian làm việc không đồng nghĩa với hiệu quả, vậy nên thay vì gắng sức hoặc buông xuôi, hãy thư giãn một chút và tranh thủ làm những đầu việc nho nhỏ không tiêu tốn quá nhiều thể lực hay trí lực (Mẹo 8).

Get

Explore more quotes