Webcitagram

Mẹo 9: Hãy cứ làm, đừng so đo tính toán quá nhiều. Kỳ vọng sự hoàn hảo chỉ khiến ta thêm mệt mỏi và rối loạn. Bắt tay vào làm để trấn tĩnh tâm tư, đồng thời tiến về phía trước.

Get

Explore more quotes